Passepartout

En passepartout skaper et visuelt skille mellom bildet og omgivelsene.

 
Ved bruk av farger kan vi også understreke eller fremheve spesielle detaljer i bildet, dersom dette er ønskelig. Hovedhensikten med å bruke passepartout er imidlertid en helt annen, nemlig å hindre fysisk kontakt mellom bilde og glass. Dersom et kunstverk på papir (foto, tegning, trykk etc.) ligger i direkte kontakt med glasset vil det over tid bli forringet eller helt ødelagt, blant annet ved at fargene i bildet overføres fra papiret til glasset.
innramming