Linofarger/trykkfarger

Lukas trykkfarger er vannbaserte, og lette å jobbe med.

  • Vi har 12 farger i 20ml og 200ml.
  • Mange forskjellige valser og jern.
  • Linoplater i størrelser fra A6 til A3 – Trykkplater i A2 kan bestilles.