Gouache/tempera maling

Gouache/tempera maling i fører vi i 20ml og 75ml.

De mest vanlige fargene føres i 20ml.

Primærfargene, sort og hvitt føres i tillegg i 75ml.